Tsirkooniumoksiidi keraamika energia-dispersiivspektroskoopia

Energia-dispersiivne spektroskoopia

打印
打印

Joonis 4

Messingist proovide EDS-spektrid (ülemised spektrid: puutumata / alumised spektrid: lagunenud).

■Joonis 5

Tsirkooniumoksiidi proovide EDS-spektrid (ülemised spektrid: puutumata / alumised spektrid: lagunenud).

EDS-spektroskoopia oli veel üks meetod, mida kasutati puutumatute ja lagunenud proovide iseloomustamiseks.Proovide elementaarne kaardistamine jäi keraamilise keskposti jaoks ühtseks nii puutumata kui ka
lagunenud proovid.Mõõdeti vaid väikest proovi oksüdatsiooni suurenemist.Seevastu messingi EDS-spektrid (joonis 5) näitavad oksiidikihtide moodustumise tõttu drastilist muutust proovi hapnikusisalduses.See näitab 600 °C juures hoitud messingiproovi lagunemist.